Akumuklator dobrany do zasilanego urządzenia

Pojemność akumulatorów żelowych również AGM, określona poprzez wytwórcę, w znaczącej liczbie sytuacji wyrażona jest w Ah (amperogodzinach) C20, C10 rzadziej C5. Ilość godzinek występująca po literze C oznacza w którym czasie odbywał się pomiar kontrolny.

Akumulatory 9Ah czy 8Ah?

Tak nazywane akumulatory 9Ah, jakich wydajność podawana jest w większości w Watach na ogniwo przez 15 minut, np.: HRL 1234W, po zmierzeniu pojemności C20 rutynowo uzyskują około 8Ah, tak więc mniej aniżeli 9Ah - zobacz tutaj. W każdym momencie warto sprawdzić parametry w katalogu danego akumulatora.

W związku z taką sytuacją, iż w dalece akumulatory opracowywane są na podtrzymanie poprzez czas krótszy niżby okres testu określającego pojemność znamionową, ważne staje się odwołanie się do karty katalogowej oraz sprawdzenie którą ilość mocy możemy pobrać z akumulatora w takim czasie. Ma to znaczenie zwłaszcza przy urządzeniach indukcyjnych, takich jak: agregaty lodówek, silniki pompy.

Pojemność  całego banku akumulatorów.

Utraty mocy na zasilaczu UPS, przetwornicy. procentowa wytrzymałość, przypuszczalnie 90% (powinno zostać wciąż określone przy którym obciążeniu, przy powszechniejszym przypuszczalnie nie tak dużym obciążeniu wytrzymałość może zostać gorsza niżeli przy obciążeniu optymalnym).

Akumulator z obniżoną pojemnością dobrze sprawuje się dalszy ciągu do swojej pracy na UPS jednakże po przekroczeniu tego progu pojemność zaczyna spadać teraz wyraźnie sprawniej ależ również biorąc pod uwagę to oceniane to jest jako sygnał do zamiany. Wzrasta również ryzyko nagłego uszkodzenia, przerwania obwodu.

Dopiero po zsumowaniu wszystkich mocy (moc urządzenia jakiekolwiek ubytki w najgorszych zakładanych warunkach) możemy przystąpić do określenia minimalnej pojemności banku akumulatorów.

Akumulator w niskich temperaturach

Kłopot obniżenia pojemności wespół ze spadkiem temperatury tyczy się nie jedynie akumulatorów utworzonych w metodyce ołowiowo-kwasowej niemniej jednak większości o ile nie wszystkich typów ogniw chemicznych.

Policz Ile energii potrzebuje urządzenie

Gorsze jakościowo akumulatory mają większy rozrzut właściwości. W związku z tym faktem kategorycznie słabiej wypadają o ile pracują w długich szeregach. Zważywszy na nierówny rozkład napięcia zasilania na poszczególne ogniwa, część akumulatorów jest permanentnie niedoładowana, część przeładowania , a dodatkowo jedynie niektóre pracują w zalecanym zakresie napięć.

Zwiększanie dysproporcji pojemności

Co gorzej, dysproporcje z czasem rosną. Przy obsługiwania akumulatora w mniej czułych aplikacjach niewykluczone jest przekroczenie bariery 80% pomimo to należałoby wtedy wziąć w rachubę skrócenie czasu podtrzymania (nieco znaczniejsze niżeli spadek pojemności akumulatora). Tak samo przy zasilaniu z akumulatora maszyn w obszarze, jeżeli uwarunkowania na to dają opcję ażeby, prawdopodobne jest korzystanie z akumulatorów o obniżonej pojemności. Dla maszyn pracujących cyklicznie można uszczuplić zapotrzebowanie uwzględniając okres przerw między cyklami pracy.