Przekroje przewodów łączących zestaw akumulatorów UPS.

Dołączenia akumulatorów w zasilaniu awaryjnym stosowane są przewody o przekrojach znacznie przekraczających te które spotykamy w domowych czy nawet przemysłowych instalacjach 230V-400V. Powodem są znacznie większe wartości prądów płynących w czasie pracy akumulatorów, są to bardzo często dziesiątki lub setki amperów.

W trakcie ładowania akumulatorów prąd płynący w obwodzie nie ma zazwyczaj duzych wartości - producenci zalecają ładowanie akumulatorów prądem około 10% pojemności znamionowej akumulatora. Co nawet przy akumulatorach 100Ah oznacza 10 A. Okablowanie musi być jednak tak dobrane aby sprawdziło się również w trakcie pracy bateryjnej - oddawania energii przez akumulatory. Ważne jest aby przewody nie powodowały nadmiernych strat energii i przede wszystkim aby nie uległy uszkodzeniu w czasie dużego obciążenia.

Wiele systemów UPS planowanych jest na stosunkowo krótki czas podtrzymania, mieszczący się w przedziale 5 do 15 minut. Zazwyczaj jest to czas potrzebny do tego aby przejść na obwód zapasowy, uruchomić agregat lub bezpiecznie zakończyć pracę maszyny lub systemu informatycznego. W tak krótkim czasie z baterii akumulatorów pobierane są bardzo duże ilości energii w stosunku do pojemności samej baterii a w obwodze płynie prąd o znacznych wartościach.